Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2024 r. poz.609) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. U. z 2023 r. poz.571 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LV/474/2023 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024.

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Remont budynku OSP Sadowne"

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Remont budynku OSP Sadowne")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2024-04-22 14:08

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 w Gminie Sadowne

drukuj ()

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu „Remont generalny i prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy zabytkowych organach w Sadownem”

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu „Remont generalny i prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy zabytkowych organach w Sadownem”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2024-02-28 09:57

drukuj ()

drukuj ()

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 w Gminie Sadowne

Wójt Gminy Sadowne na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. U. z 2023 r. poz.571 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 w Gminie Sadowne.

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

Wójt Gminy Sadowne przypomina, że każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Do dnia 31 stycznia 2024 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2023 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2024 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem (utratą) zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2023 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany druk oświadczenia listem poleconym na adres: Urząd Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 Sadowne
 • za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego: ePUAP:   /0312ysomnh/skrytka;
 • osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 16.

Przy obliczaniu opłaty proszę zwrócić uwagę na końcowy termin ważności posiadanych zezwoleń. Jeżeli termin ważności zezwolenia upływa w trakcie 2023 r. przedsiębiorca dokonuje jednorazowej opłaty. Natomiast jeśli zezwolenie nie kończy się 2023 r. wówczas opłaty można uiścić się w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.

 

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Gręda
   data wytworzenia: 2023-12-05
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2023-12-12 15:09

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Odłów i utrzymanie wraz z opieką weterynaryjną oraz transportem bezdomnych psów z terenu Gminy Sadowne"

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Odłów i utrzymanie wraz z opieką weterynaryjną oraz transportem bezdomnych psów z terenu Gminy Sadowne")

Zasady zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych oraz gminnych w sezonie zimowym 2023/2024.

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

„Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

drukuj ()

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Odłów i utrzymanie wraz z opieką weterynaryjną oraz transportem bezdomnych psów z terenu Gminy Sadowne".

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Terciak
   data wytworzenia: 2023-10-20
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2023-10-20 13:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Terciak
   data wytworzenia: 2023-10-20
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2023-10-20 13:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Terciak
   data wytworzenia: 2023-10-27
  • opublikował: Krzysztof Królikowski
   data publikacji: 2023-10-27 15:52

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Odłów i utrzymanie wraz z opieką weterynaryjną oraz transportem bezdomnych psów z terenu Gminy Sadowne".)

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Zakup sprzętu IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 2

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Zakup sprzętu IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2023-08-18
 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2023-08-18 15:04

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Zakup sprzętu IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Zakup sprzętu IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2023-08-07 16:13

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Oznaczenie nawigacyjne sołectwa wraz z przygotowaniem tablic informacyjnych oraz montażem tablic w sołectwie Kolonia Złotki" 2

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Oznaczenie nawigacyjne sołectwa wraz z przygotowaniem tablic informacyjnych oraz montażem tablic w sołectwie Kolonia Złotki" 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2023-07-28 14:27

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Oznaczenie nawigacyjne sołectwa wraz z przygotowaniem tablic informacyjnych oraz montażem tablic w sołectwie Kolonia Złotki"

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Oznaczenie nawigacyjne sołectwa wraz z przygotowaniem tablic informacyjnych oraz montażem tablic w sołectwie Kolonia Złotki")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2023-07-21 09:43

INFORMACJA

Wójt Gminy Sadowne informuje, iż w związku z wystąpieniem w dniu 3 czerwca 2023 roku na terenie Gminy Sadowne niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim są przymrozki, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Sadowne, na stronie internetowej gminy www.sadowne.pl oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie do 7 lipca 2023 r, w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne.        

Do wniosku należy dołączyć:

-  kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r.

-  kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

 - kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie upraw.

Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

Do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

drukuj (INFORMACJA)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2023-06-30
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2023-06-30 14:11

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne (Sadowne, Grabiny, Sokółka, Zalesie, Rażny)

drukuj (Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne (Sadowne, Grabiny, Sokółka, Zalesie, Rażny))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2023-06-12 15:38

Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Informujemy, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach w  piśmie z dnia 24 maja 2023 roku wystąpił do Rady Gminy Sadowne z prośbą o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024 r. -  2027 r. w następującej ilości:

- 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z  późn. zm.) zwana dalej ustawą.


Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa  w dniu 30 czerwca 2023 r.

 

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył  70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.   zaświadczenie lekarskie ostanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.       dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także  zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Koszty związane z uzyskaniem dokumentów stanowiących załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Stołeczny Komendant Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Kartę zgłoszenia wydaje oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3,  pokój nr 11,  w godz. 8.00 - 16.00

 

Wyboru ławników Rada Gminy Sadowne dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 roku.

drukuj (Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2024-2027)

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
  data wytworzenia: 2023-06-05
 • opublikował: Błażej Rukat
  data publikacji: 2023-06-05 15:18

Sprzedaż końcowa paliwa stałego

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 ze zm), na podstawie Art. 14a. 1. ww. ustawy, Wójt Gminy Sadowne ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego (węgiel groszek 16,76 t. i węgiel orzech 1,88 t.).


Cena sprzedaży: 1590,00 zł brutto.

Wnioski o zakup węgla można składać za pośrednictwem ePUAP, listownie lub osobiście w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3

 
Zakupu może dokonać mieszkaniec niezależnie od tego,  czy zakupił już węgiel w ilości maksymalnej (bez ograniczeń ilościowych). Mieszkańcy innych gmin, o ile są uprawnieni tj. otrzymali dodatek węglowy, mogą  zakupić węgiel - podczas zakupu należy okazać potwierdzenie otrzymania dodatku węglowego, wystawiane przez właściwy miejscowo Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprzedaż końcowa prowadzona jest do 31 lipca 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran
  data wytworzenia: 2023-05-26
 • opublikował: Błażej Rukat
  data publikacji: 2023-05-26 09:18
 • zmodyfikował: Błażej Rukat
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 15:20

Wójt Gminy Sadowne zawiadamia zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, że Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 24.04.2023 r. znak:WI.IV.3146.18.2023.PG poinformował, iż przewiduje w późniejszym terminie składanie wniosków o dotacje na rok 2024 w ramach zadania na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych dla prywatnych właścicieli lasów /podstawa prawna: art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach/, jednocześnie zwrócił się o złożenie zapotrzebowania na dotację. 

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych mieszkańców o podanie orientacyjnie powierzchni (ha) wraz z kwotą odnowienia/przebudowy drzewostanu.

Powyższe informacje należy przekazać do:

Starostwa Powiatowego w Węgrowie, 

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów,

w terminie do 18 maja 2023 r. 

Metryka

 • opublikował: Błażej Rukat
  data publikacji: 2023-05-12 12:58

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowne w 2023 r.”

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowne w 2023 r.”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2023-05-09 10:12

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 w Gminie Sadowne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 w Gminie Sadowne.

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 w Gminie Sadowne)

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Oświadczenie o sprzedaży alkoholu – do 31 stycznia 2023 r.

Przypominamy, że do 31 stycznia 2023 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2022 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia w przypadku niedokonania stosownej opłaty.

Wartość sprzedaży za 2022 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały 2023 rok, mogą wnieść opłatę w trzech równych ratach:

·         do 31 stycznia 2023 r.

·         do 31 maja 2023 r.

·         do 30 września 2023 r.

·         lub jednorazowo do 31 stycznia 2023 r. po dokonaniu naliczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.)

 • skanowanie0392-1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran
   data wytworzenia: 2023-01-02
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2023-01-05 15:45

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Sadowne do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie „Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 29.11.2022 r. na adres: Urząd Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub drogą e-mailową na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl

drukuj (Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”)

 • skanowanie0336-1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran
   data wytworzenia: 2022-11-03
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-11-04 12:31

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi rozpatrzenia wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie spraw w terminie miesiąca od złożenia wniosku ze względu brak środków na wypłatę dodatków.


Gmina Sadowne, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego, nie otrzymała dotąd środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dotyczącego peletu drzewnego, drewna kawałkowego, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego oraz innego rodzaju biomasy. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nie jest możliwe.


Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty ww. dodatku – po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego.

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych na rok 2023"

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych na rok 2023")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-09-07 11:44

drukuj ()

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Garland
   data wytworzenia: 2022-08-17
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-08-26 14:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Gręda
   data wytworzenia: 2022-08-26
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-08-26 14:12

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2022-08-17
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-08-17 12:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Patryk Janusz Król
   data wytworzenia: 2022-07-22
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-08-09 14:30

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Cyran
   data wytworzenia: 2022-07-22
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-07-26 14:13

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-07-26 11:21

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zarzetce 2

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zarzetce 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-06-22 11:48

drukuj ()

Petycja

drukuj (Petycja)

Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zarzetce

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zarzetce)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-06-13 14:18

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty na ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Kocielnik

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Kocielnik)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-31 09:01

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę lamp oświetleniowych w sołectwie Morzyczyn Włościański

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę lamp oświetleniowych w sołectwie Morzyczyn Włościański)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-26 12:34
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiechowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 12:34

Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczogęby

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczogęby)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-26 12:12

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę linii energetycznej w miejscowości Grabiny

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę linii energetycznej w miejscowości Grabiny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-26 11:38
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiechowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 11:41

Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne (Sadowne ul. Drak i ul. Słoneczna, Złotki, Sadoleś)

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne (Sadowne ul. Drak i ul. Słoneczna, Złotki, Sadoleś))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-26 09:06
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiechowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 09:08

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-04-21 09:56

Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadowne w 2022 r.

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadowne w 2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-04-14 11:59

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 w Gminie Sadowne

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 w Gminie Sadowne.

drukuj ()

Petycja

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-01-25 10:51

drukuj ()

drukuj ()

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich
do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.