Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

drukuj ()

drukuj ()

Oświadczenie o sprzedaży alkoholu – do 31 stycznia 2023 r.

Przypominamy, że do 31 stycznia 2023 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2022 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia w przypadku niedokonania stosownej opłaty.

Wartość sprzedaży za 2022 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały 2023 rok, mogą wnieść opłatę w trzech równych ratach:

·         do 31 stycznia 2023 r.

·         do 31 maja 2023 r.

·         do 30 września 2023 r.

·         lub jednorazowo do 31 stycznia 2023 r. po dokonaniu naliczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.)

 • skanowanie0392-1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran
   data wytworzenia: 2023-01-02
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2023-01-05 15:45

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Sadowne do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie „Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 29.11.2022 r. na adres: Urząd Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub drogą e-mailową na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl

drukuj (Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”)

 • skanowanie0336-1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran
   data wytworzenia: 2022-11-03
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-11-04 12:31

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi rozpatrzenia wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie spraw w terminie miesiąca od złożenia wniosku ze względu brak środków na wypłatę dodatków.


Gmina Sadowne, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego, nie otrzymała dotąd środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dotyczącego peletu drzewnego, drewna kawałkowego, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego oraz innego rodzaju biomasy. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nie jest możliwe.


Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty ww. dodatku – po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego.

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych na rok 2023"

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu "Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych na rok 2023")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-09-07 11:44

drukuj ()

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Garland
   data wytworzenia: 2022-08-17
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-08-26 14:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Gręda
   data wytworzenia: 2022-08-26
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-08-26 14:12

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2022-08-17
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-08-17 12:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Patryk Janusz Król
   data wytworzenia: 2022-07-22
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-08-09 14:30

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Cyran
   data wytworzenia: 2022-07-22
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2022-07-26 14:13

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-07-26 11:21

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zarzetce 2

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zarzetce 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-06-22 11:48

Petycja

Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zarzetce

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zarzetce)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-06-13 14:18

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty na ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Kocielnik

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Kocielnik)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-31 09:01

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę lamp oświetleniowych w sołectwie Morzyczyn Włościański

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę lamp oświetleniowych w sołectwie Morzyczyn Włościański)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-26 12:34
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiechowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 12:34

Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczogęby

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczogęby)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-26 12:12

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę linii energetycznej w miejscowości Grabiny

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę linii energetycznej w miejscowości Grabiny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-26 11:38
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiechowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 11:41

Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne (Sadowne ul. Drak i ul. Słoneczna, Złotki, Sadoleś)

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne (Sadowne ul. Drak i ul. Słoneczna, Złotki, Sadoleś))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-05-26 09:06
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiechowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 09:08

drukuj ()

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu ,,Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-04-21 09:56

Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadowne w 2022 r.

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadowne w 2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-04-14 11:59

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 w Gminie Sadowne

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 w Gminie Sadowne.

drukuj ()

Petycja

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2022-01-25 10:51

drukuj ()

drukuj ()

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich
do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-11-23 10:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-11-23 10:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowne z dnia 08.11.2021 roku

Wójt Gminy Sadowne zawiadamia o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn. Aktualizacja "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sadowne"

Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Sadowne do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie „Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 18.11.2021 r. na adres: Urząd Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub drogą e-mailową na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych na rok 2022

drukuj (Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych na rok 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-10-27 13:05
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiechowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-27 13:06

Zapytanie ofertowe "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowne w 2021 r."

drukuj (Zapytanie ofertowe "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowne w 2021 r.")

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-09-22 14:23

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-09-22 12:24

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Ocieplenie budynku oraz wykonanie elewacji na garażu OSP Zieleniec"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Ocieplenie budynku oraz wykonanie elewacji na garażu OSP Zieleniec")

drukuj ()

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zwieszeniu postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 763/2 765/4 w obrębie Zarzetka, Gmina Sadowne"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-07-16
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-07-16 10:34

drukuj ()

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-07-13 09:35

Obwieszczenie

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zabezpieczeniu erodowanego brzegu rzeki Bug w km 70 + 100 -70 + 600 w m. Rażny gm. Sadowne''

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-07-02
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-07-02 13:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-06-30
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-06-30 14:05

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja)

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej Sojkówek - Ocięte, gmina Sadowne"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-06-29
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-06-29 10:56

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Wykonanie ocieplenia sufitu w garażu OSP Zalesie" 2

drukuj (Zapytanie ofertowe "Wykonanie ocieplenia sufitu w garażu OSP Zalesie" 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-06-23 11:59

Zapytanie ofertowe "Wymiana bramy garażowej w garażu OSP Zalesie" 2

drukuj (Zapytanie ofertowe "Wymiana bramy garażowej w garażu OSP Zalesie" 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-06-23 11:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na'' Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 763/2, 765/4 w obrębie Zarzetka, Gmina Sadowne''

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-06-14
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-06-14 12:04

drukuj ()

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
   data wytworzenia: 2021-06-08
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-06-14 11:59

drukuj ()

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zabezpieczeniu erodowanego brzegu rzeki Bug w km 70+100-70+600 w m. Rażny gm. Sadowne"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-06-10
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-06-10 12:22

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Remont świetlicy wiejskiej w Sadownem" 2

drukuj (Zapytanie ofertowe "Remont świetlicy wiejskiej w Sadownem" 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-06-09 12:00

Zapytanie ofertowe "Wykonanie ocieplenia sufitu w garażu OSP Zalesie"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Wykonanie ocieplenia sufitu w garażu OSP Zalesie")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-06-08 15:02

Zapytanie ofertowe "Wymiana bramy garażowej w garażu OSP Zalesie"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Wymiana bramy garażowej w garażu OSP Zalesie")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-06-08 14:55

drukuj ()

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowy drogi gminnej Sojkówek - Ocięte, gmina Sadowne"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-06-02
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-06-02 12:24

drukuj ()

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-05-24
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-05-24 14:10

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morzyczynie Włóki"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morzyczynie Włóki")

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-05-21 10:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej Sojkówek - Ocięte, gmina Sadowne"

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
  data wytworzenia: 2021-05-13
 • opublikował: Błażej Rukat
  data publikacji: 2021-05-13 14:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-05-13
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-05-13 14:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 763, 765/4 w obrębie Zarzetka, Gmina Sadowne"

drukuj (Obwieszczenie)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-05-13
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-05-13 14:54

drukuj ()

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr.4204W Płatkownica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki''.

drukuj (Obwieszczenie)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-05-04
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-05-04 13:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr.4204W Płatkownica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki''.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-04-27
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-04-27 14:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4204W ul. Wiejskiej w Sadownem"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-04-16
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-04-16 13:34

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Petycja

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-03-26
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-03-29 13:32
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-03-26
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-03-29 13:32
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2021-03-26
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-03-29 13:32

drukuj ()

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego,,Rozbudowie drogi powiatowej Nr.4204W Płatkownica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki''.

drukuj (Obwieszczenie)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-03-17
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-03-17 13:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-03-16
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-03-16 13:20

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Szynkarzyzna"

drukuj (Obwieszczenie)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-02-23 12:51

drukuj ()

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 w Gminie Sadowne

Wójt Gminy Sadowne
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 w Gminie Sadowne

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 w Gminie Sadowne)

drukuj ()

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4202W ul. Wiejska w Sadownem"

drukuj ()

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-01-27 11:56

drukuj ()

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce nr 427 w miejscowości Morzyczyn Włóki, gm. Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie".

drukuj (Obwieszczenie)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-01-19
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-01-19 12:02

drukuj ()

drukuj ()

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Szynkarzyzna" o mocy 0,99 MW położonego na dz. nr 710 w miejscowości Szynkarzyzna, gmina Sadowne

drukuj (Zawiadomienie - Obwieszczenie)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-01-15
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-01-15 14:09

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Szynkarzyzna" o mocy 0,99 MW położonego na dz. nr 710 w miejscowości Szynkarzyzna, gmina Sadowne

drukuj (Obwieszczenie)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-01-15
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-01-15 14:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszeniu postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego w płytkościółkowej technologii utrzymania zwierząt dla obsady 61,00 DJP (docelowej obsady w gospodarstwie 99,75 DJP) na działce nr 324 położonej w obrębie gruntów wsi Morzyczyn Włóki w gminie Sadowne."

drukuj (Obwieszczenie)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2021-01-12
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2021-01-12 14:07

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2021-01-12 12:41

Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem" 3

drukuj (Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem" 3)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2020-12-28
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-12-28 12:04

Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem" 2

drukuj (Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem" 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-12-16 08:58

Zapytanie ofertowe: Dostawa mebli do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem" 2

drukuj (Zapytanie ofertowe: Dostawa mebli do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem" 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-12-16 08:55

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego w płytkościółkowej technologii utrzymania zwierząt dla obsady 61,00 DJP (docelowej obsady w gospodarstwie 99,75 DJP) na działce nr 324 położonej w obrębie gruntów wsi Morzyczyn Włóki w gminie Sadowne.

drukuj (Obwieszczenie)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
   data wytworzenia: 2020-12-08
  • opublikował: Błażej Rukat
   data publikacji: 2020-12-08 14:22

Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem"

drukuj (Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-12-04 15:26

Zapytanie ofertowe: Dostawa mebli do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem"

drukuj (Zapytanie ofertowe: Dostawa mebli do pracowni rękodzieła w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-12-04 15:21

Zapytanie ofertowe: Dostawa strojów ludowych i okolicznościowych w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem"

drukuj (Zapytanie ofertowe: Dostawa strojów ludowych i okolicznościowych w ramach projektu "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-12-04 13:26
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiechowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 13:27

Postanowienie

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dn. 3 grudnia 2020 r. uwzględniające realizację przedsięwzięcia polegające na " rozbudowa gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce nr 427 w miejscowości Morzyczyn Włóki, gm Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie"

drukuj (Postanowienie)

Obwieszczenie

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia " rozbudowa gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce nr 427 w miejscowości Morzyczyn Włóki, gm Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie"

drukuj (Obwieszczenie)

Petycja dotycząca środków ochrony osobistej

Konsultacje społeczne projektu "Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania dla ww. dokumentu

drukuj (Konsultacje społeczne projektu "Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania dla ww. dokumentu)

Konsultacje społeczne do projektu "Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i Paliwa Gazowe Dla Gminy Sadowne"

drukuj (Konsultacje społeczne do projektu "Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i Paliwa Gazowe Dla Gminy Sadowne")

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zapytanie ofertowe: Wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki”

drukuj (Zapytanie ofertowe: Wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki”)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-10-23 12:43

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych na rok 2021"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych na rok 2021")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-10-20 13:50

Zaptytanie ofertowe - Wykonanie naklejek w ramach promocji projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki"

drukuj (Zaptytanie ofertowe - Wykonanie naklejek w ramach promocji projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-10-16 08:57

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Szynkarzyzna"

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Szynkarzyzna")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stefaniak
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Marcin Gręda
  data publikacji: 2020-09-08 12:09
 • zmodyfikował: Marcin Gręda
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 12:13

drukuj ()

Ogłoszenie dotyczące inwentaryzacji urządzeń grzewczych, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne

drukuj (Ogłoszenie dotyczące inwentaryzacji urządzeń grzewczych, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-07-31 10:29

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Remont sali przedszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzełku 2"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Remont sali przedszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzełku 2")

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-07-20 12:42

Zapytanie ofertowe "Remont sali przedszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzełku"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Remont sali przedszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzełku")

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-07-09 13:17

drukuj ()

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Poprawa wizerunku przy świetlicy wiejskiej w Bojewie poprzez wykonanie ogrodzenia oraz niwelację terenu"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Poprawa wizerunku przy świetlicy wiejskiej w Bojewie poprzez wykonanie ogrodzenia oraz niwelację terenu")

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2020-06-26 14:51

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w Gminie Sadowne

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2020 w Gminie Sadowne

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w Gminie Sadowne)

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w Gminie Sadowne

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w Gminie Sadowne

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w Gminie Sadowne)

drukuj ()

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Zapytanie ofertowe "Dostawa tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Dostawa tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach")

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2019-10-02 12:33

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach")

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2019-07-16 15:23

Zapytanie ofertowe na ,,Docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupińskie”

drukuj (Zapytanie ofertowe na ,,Docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupińskie”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2019-07-09 15:47

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie ogrodzenia w Kołodziążu"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Wykonanie ogrodzenia w Kołodziążu")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiechowska
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2019-06-28 10:27

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zapytanie ofertowe - "Archiwizacja dokumentów w Urzędzie Gminy Sadowne"

drukuj (Zapytanie ofertowe - "Archiwizacja dokumentów w Urzędzie Gminy Sadowne")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Mianowicz
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2019-04-29 11:48

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Wykonanie tablic promocyjnych i informacyjnych - PSZOK w Sadownem"