Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

Rejestr rozgraniczenia nieruchomości

prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 

Rejestr wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Podatków, Księgowości Podatkowej i Rynku Wewnętrznego

 

Rejestr osób ubiegających się o przydział mieszkania

Prowadzi Stanowisko ds. Kultury

 

Rejestr wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego

Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 

Rejestr decyzji środowiskowych

Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 

Rejestr zamówień publicznych

Prowadzi Stanowisko ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej

 

Rejestr oświadczeń majątkowych

Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych

 

Rejestr dzierżawionych gruntów i najmu lokali użytkowych

 Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 

Rejestr dodatków mieszkaniowych

Prowadzi Stanowisko ds. Kultury

 

Rejestr opłat za wieczyste użytkowanie

Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 

Rejestr podziału nieruchomości

 Prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 

Rejestr zaświadczeń

Prowadzi Referat Finansowy, Stanowiska ds. Podatków

 

Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju

Prowadzi Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 

 Rejestr spraw dotyczących usuwania drzew

Prowadzi Stanowisko ds. Kultury

 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Prowadzi ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 

Rejestr aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów

Prowadzi Urząd Stanu Cywilnego

 

Rejestr wydanych dowodów osobistych

Prowadzi Urząd Stanu Cywilnego

 

Rejestr wyborców

Prowadzi Urząd Stanu Cywilnego

 

Rejestr skarg i wniosków

Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych

 

Rejestr instytucji kultury

Prowadzi Stanowisko ds. Kultury

 

Rejestr zarządzeń Wójta

Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych

 

Rejestr uchwał Rady Gminy

Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych

 

Rejestr decyzji wydanych w sprawach stypendiów szkolnych

Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Kadrowo-Księgowych, Kontroli i Oświaty

 

Rejestr decyzji wydanych w sprawach zasiłków szkolnych

Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Kadrowo-Księgowych, Kontroli i Oświaty

 

Rejestr decyzji dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Kadrowo-Księgowych, Kontroli i Oświaty

 

Rejestry wymiarowe podatków i opłat

Prowadzi Referat Finansowy, Stanowiska ds. Podatków

 

Rejestr sprzedaży i zakupu (VAT)

Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

 

Rejestr zaświadczeń RP-7

Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Księgowości

 

Rejestr działalności regulowanej

Prowadzi Stanowisko ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej

 

 

Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 Prowadzi Referat Finansowy, Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Rynku Wewnętrznego

 

Ewidencja przedpoborowych i poborowych

Prowadzi Referat Organizacyjny, Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Wojskowych

 

Ewidencja formacji obrony cywilnej

 Prowadzi Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 

Ewidencja ludności

Prowadzi Urząd Stanu Cywilnego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11462
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-06-11 13:20:07