Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

XXVIII Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 25 marca 2021 r. (czwartek) o godzinie 1100 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne  ( ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń za 2020 r.
  5. Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2021 r.;

b) w wprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

c) w sprawie przekształcenia Przedszkola w Sadownem poprzez przeniesienie jego siedziby;

d) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2021 roku;

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem”;

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki”;

g) w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032;

h) w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2021 rok;

       6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
       7. Przyjęcie protokołu z obrad z XXVII Sesji Rady Gminy.
       8. Zamknięcie obrad.                                        

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4531
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-18 15:38:52