Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

XXXI Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sadowne za rok 2020.
  1. przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2020 rok;
  2. debata nad raportem;
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2020 rok.
  1. odczytanie opinii RIO w Warszawie z dnia 29 kwietnia o wykonaniu budżetu Gminy za 2020 rok;
  2. podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 rok;
  3. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadowne;
  4. odczytanie opinii RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok;
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Błogosławionego Ks. Edwarda Grzymały Patronem Gminy Sadowne;
  2. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na lata 2021-2030;
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032;
  4. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2021 rok.
 2. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Zamknięcie obrad.                                        

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

                           

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5116
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-10 09:01:57