Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

XXXVII Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 29 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne na 2022 rok;

b) w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sadowne na lata 2022-2024;

c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sadowne;

d) w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem;

e) w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;

f) w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032;

g) w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2021 rok;

h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033:

- odczytanie opinii RIO

- dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2033;

i) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2022 rok:

- odczytanie projektu budżetu

- odczytanie opinii RIO

- dyskusja nad projektem budżetu

- głosowanie nad projektem uchwały sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowne na 2021 rok.

5. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

6. Przyjęcie protokołu z obrad z XXXVI Sesji Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad.                                        

 

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5836
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-14 14:54:59