Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

IV Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 28 grudnia 2018 r.  ( piątek ) o godzinie 12°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia 3 – letniego Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Sadowne na lata 2019 – 2021,
  2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne na 2019 rok,
  3. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” 2019 – 2023.
  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5. w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  6. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowwne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji,
  7. w prawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030
  8. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2019 r.,
  9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029,
  10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r.,
 6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.
 8. Zamknięcie     
 • autor informacji: Anna Stawiarz
  data wytworzenia: 2018-12-24
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2017-12-22 11:27
 • zmodyfikował: Arkadiusz Wrzosek
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-24 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2482
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-24 11:37

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

824-17-08-503

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Oddział w Sadownem
13 9236 0008 0261 3589 2000 0030

Dane kontaktowe

tel.: 25 675 33 08
fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 600546
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-15 13:20

Stopka strony