Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

XXI Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XXI/2020 Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 01 lipca 2020 r. ( środa ) o godzinie 11°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

 

 

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sadowne za rok 2019.
  1. przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2019 rok.
  2. debata nad raportem.
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2019 rok.
  1. odczytanie opinii RIO w Warszawie z dnia 24 kwietnia o wykonaniu budżetu Gminy  za 2019 rok.
  2. podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego  za 2019 rok.
  3. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadowne.
  4. odczytanie opinii RIO z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Sadowne.
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka-Kołodziąż poprzez budowę chodnika  w m. Sokółka o dł. ok.364,5mb”
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-2031,
  4. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2020 r.

7. Sprawy różne zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XIX i XX Sesji Rady Gminy.

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XIX i XX Sesji Rady Gminy będzie do wglądu w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 11.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                   Tomasz Szymanik 

 • autor informacji: Anna Stawiarz
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2017-12-22 11:27
 • zmodyfikował: Marcin Gręda
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-26 16:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3719
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-26 16:32

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

824-17-08-503

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Oddział w Sadownem
13 9236 0008 0261 3589 2000 0030

Dane kontaktowe

tel.: 25 675 33 08
fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 933396
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-05 14:31

Stopka strony