Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

XLIV Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art.20 ust.1Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 23 marca  2018 r.  (piątek) o godzinie 10°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 5. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie przyjęcia Programu opieki ad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2018 roku,
  2. w sprawie podziału Gminy Sadowne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  3. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę  programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne,
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
 6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy,
 8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XLIV  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                           Piotr Olkowski         

  

 

 

 • autor informacji: Anna Stawiarz
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2017-12-22 11:27
 • zmodyfikował: Krzysztof Królikowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 15:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2047
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-16 15:58

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

824-17-08-503

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Oddział w Sadownem
13 9236 0008 0261 3589 2000 0030

Dane kontaktowe

tel.: 25 675 33 08
fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 479935
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-19 09:50

Stopka strony