Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

L Sesja Rady Gminy Sadowne

    

Działając na podstawie art.20 ust.1Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poz. zm.).) zwołuję L Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień   25 października 2018 r.  ( czwartek ) o godzinie 12.00 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sadowne w roku szkolnym 2017/2018
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 6. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  2. w sprawie zarządzania poboru podatku  rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych za terenie Gminy Sadowne,
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XX/13/2012 Rady Gminy Sadowne  z dnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne,
  6. w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody,
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2017-2029,
  8. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.,
 7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 8. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy,
 9. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XLIX  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                           Piotr Olkowski         

 • autor informacji: Anna Stawiarz
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2017-12-22 11:27
 • zmodyfikował: Arkadiusz Wrzosek
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-18 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2299
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-18 13:25

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

824-17-08-503

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Oddział w Sadownem
13 9236 0008 0261 3589 2000 0030

Dane kontaktowe

tel.: 25 675 33 08
fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 557108
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-18 13:25

Stopka strony