Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

XLVIII Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 30 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne”

b)   w sprawie ustalenia opłat za oczyszczenie ścieków dowożonych do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Sadownem

c)   w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sadowne;

d)   w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2023 roku;

e)     w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2023 r.;

f)      w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2023-2034;

g)     w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023 rok                                                                            

    5.  Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

    6. Przyjęcie protokołu z obrad z XLVII Sesji Rady Gminy.

    7. Zamknięcie obrad.                                           

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XLVII Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 11.

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7743
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-23 13:59:10