Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Informacje nieudostępnione

Treść strony

informacje nieudostępnione w bip

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr  64 /2012 Wójta Gminy Sadowne z dnia 03 stycznia  2012 r. wydruki, kserokopie, udostępnienie informacji publicznej i innych dokumentów pobierane są opłaty.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3

07-140 Sadowne

lub pocztą elektroniczną na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5839
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-06-13 12:51

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

824-17-08-503

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Oddział w Sadownem
13 9236 0008 0261 3589 2000 0030

Dane kontaktowe

tel.: 25 675 33 08
fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1045606
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-15 14:10

Stopka strony