Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

informacje nieudostępnione w bip

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr  64 /2012 Wójta Gminy Sadowne z dnia 03 stycznia  2012 r. wydruki, kserokopie, udostępnienie informacji publicznej i innych dokumentów pobierane są opłaty.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3

07-140 Sadowne

lub pocztą elektroniczną na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11456
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-06-13 12:51:41