Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sesje rady gminy są zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z ustalonym planem pracy rady gminy.

Sesja może zostać zwołana również na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady.

Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Przewodniczący rady gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji rady gminy. Sołtysi uczestniczą w sesjach bez prawa głosowania.

Z przebiegu sesji rady gminy sporządza się protokół. Do sporządzonego protokołu radni mogą wnosić poprawki i uzupełnienia. Protokół poprzedniej sesji rady gminy jest przyjmowany na następnej sesji.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5848
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-06-11 14:05

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

824-17-08-503

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Oddział w Sadownem
13 9236 0008 0261 3589 2000 0030

Dane kontaktowe

tel.: 25 675 33 08
fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1045547
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-15 14:10

Stopka strony