Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

XXII Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XXII/2020 Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 18 września 2020 r. (piątek) o godzinie 9°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

 

    1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-2031;
    2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2020 r.;
    3. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/101/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek–Kołodziąż oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne –Kołodziąż –Złotki –granica powiatu”.

       4. Zamknięcie obrad.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                   Tomasz Szymanik 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3848
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-17 08:57

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

824-17-08-503

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Oddział w Sadownem
13 9236 0008 0261 3589 2000 0030

Dane kontaktowe

tel.: 25 675 33 08
fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 968634
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-17 08:57

Stopka strony