Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od 1 stycznia 2016 roku na terenie powiatu węgrowskiego funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana jest przeciętnie przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.  Od 1 stycznia 2020 roku Punkty funkcjonują w następujących lokalach:

1. w Węgrowie – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

  Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

  Wtorek godz. 9.00 – 13.00

  Środa godz. 14.00 – 18.00

  Czwartek godz. 9.00 – 13.00

  Piątek godz. 14.00 – 18.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Węgrowie obsługiwany jest przez 1 adwokata i 1 radcę prawnego na podstawie umowy zawartej z powiatem

 

 

2.Punkt mobilny w 4 lokalizacjach

1) w Stoczku - Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5,

  Poniedziałek godz. 10.00 – 14.00

 

2) w Korytnicy - Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20,

  Wtorek godz. 8.00 – 12.00.

 

 

3) w Łochowie - Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75

  Środa godz. 9.00-13.00

  Czwartek godz. 8.00-12.00

 

 

4) w Sadownem - budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kościuszki 74

  Piątek godz. 10.00 – 14.00

 

Punkty w Łochowie, Stoczku, Sadownem i Korytnicy obsługiwane jest przez prawników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe - Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez cały rok 2020.

3.Punkt "mobilny" nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  1) w Łochowie - Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75

      Poniedziałek  godz. 9.00-13.00

       Wtorek godz. 9.00-13.00

       Piątek godz. 9.00-13.00

  2) w Węgrowie - budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

     Środa godz. 9.00-13.00

     Czwartek godz. 14.00-18.00

Poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców zatrudnionych przez Fundację Togotus Pro Bono, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez rok 2020

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

· osoby, które ukończyły 65. lat,

· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

· kombatanci,

· weterani,

· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

· kobiety w ciąży.

 

Pomoc prawna polega na:

· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;

· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

Uprawnieni do pomocy prawnej mogą uzyskać informację w zakresie:

· prawa pracy,

· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

· prawa cywilnego,

· prawa karnego,

· prawa administracyjnego,

· prawa ubezpieczeń społecznych,

· prawa rodzinnego,

· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zadzwoń pod numer 25 740 92 15 i umów termin wizyty prawnej.

Kontakt w dni robocze, w godzinach 8:30-14:00

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5764
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-20 15:46:26